Jak wycenić DOM

Zacznijmy od tego, jak agenci podchodzą do wyceny nieruchomości. Ważnym narzędziem są statystyki jednakże są one jedynie pomocą – do właściwej wyceny potrzebny jest instynkt, który przychodzi z doświadczeniem i wyczuciem rynku!

Są cztery najważniejsze elementy wpływające na cenę nieruchomości:
- Lokalizacja – to pierwszy i najważniejszy składnik. Miejsca atrakcyjne zawsze mają wielu chętnych. Miejsc słabych – nikt nie chce.
- Aktywność rynku nieruchomości. Jeśli mamy rynek sprzedających (brak podaży, a duży popyt) – to ceny są wysokie i często zawyżane. Odwrotnie, jeśli mamy rynek kupujących (nadwyżka podaży nad popytem), to ceny zwykle spadają i należy obniżać cenę, by nieruchomość sprzedać.
- Typ i jakość nieruchomości. Domy wolno stojące zwykle są najbardziej pożądane, a szczególnie te w dobrym stanie technicznym.
- Wielkość nieruchomości – jest wprost powiązana z ceną.

Agenci, bazując na statystykach i doświadczeniu, proponują cenę wywoławcza, ale ostateczną decyzję podejmują właściciele. Często się niestety zdarza, że cena zostaje zawyżona!
Tendencja do zawyżania ceny przez właścicieli jest zupełnie naturalnym odruchem. Każdy uważa swój dom za najlepszy, każdy z nas wie najlepiej, ile w dom zainwestował pieniędzy oraz osobistych emocji. Brak obiektywizmu często stoi jednak na drodze do właściwej oceny faktycznej wartości nieruchomości, dlatego warto zwrócić się o pomoc do licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami.